Applied Physics

Fysiska varp-servrar

Alcubirre-varpservern är en unik lösning inom relativitetsläran. Den möjliggör överljushastigheter på bekostnad av enorma mängder massa med negativ massdensitet. Av den anledningen har Alcubirre-varpservern allmänt ansetts vara ofysisk (inte fysiskt möjlig). I den här studien har vi utvecklat en modell för en allmän varpserver i rumtid i klassisk relativitetslära, som inkluderar alla existerande varp-serverdefinitioner och som möjliggör ny materia utan de allvarligaste problemen som finns i Alcubirre-lösningen. Vi presenterar den första allmänna modellen för sublim positiv energi, sfäriskt symmetriska varp-servrar; vi erbjuder varpserverlösningar för överljushastigheter som tillfredsställer kvantum-olikheter; vi optimerar Alcubierre mängden som minskar kraven på negativ energi med två graders magnitud, och introducerar varpserver-rumtid där tidskapaciteten och graden av tid kan väljas på ett kontrollerat sätt. Vi påvisar konceptuellt att alla varpar, inklusive Alcuierre-servern, är ett skal av vanligt eller unikt materia som rör sig internt, med en särskild hastighet. Därför kräver alla varpservrar kontrollerad styrning. Vi påvisar att en sorts sublima sfäriskt symmetriska varpservrar i rumtid, kan konstrueras baserat på de fysiska principer som människan känner till idag.

Publicerad i Quantum & Classical Gravity