Applied Physics

Vetenskaplig konsultation

Applied Physics tillhandahåller vetenskaplig konsultation till företag inom privata-, offentliga- och myndighetssektorn. Vårt team av forskare och ingenjörer kommer att ge råd och vägledning för att skala upp långsiktiga lösningar för din nation eller ditt företag. Vi är specialiserade inom ett brett utbud av praktiska och storskaliga matematiska modeller, fysiska och tekniska problem, inklusive de som relaterar till astrofysik, arkitektur, flygvapen, maskininlärning, elektromekanisk teknik, kvantmekanik och materialvetenskap. Vårt arbete påvisar vårt teams unika förmåga att etablera historiska vetenskapliga genombrott inom fysik, matematik och teknik.

Behövs det nya infallsvinklar?

Vänligen ange de(t) mål som du försöker att uppnå, genom att kontakta oss på vår krypterade e-postserver: goals at AppliedPhysics dot org. Vi kommer att tillhandahålla komplimenterande återkoppling till din aktuella plan, om det är fysiskt möjligt och vi kan hjälpa dig att minska tid och kostnader.