Applied Physics

Jobba hos Applied Physics

Vi tillämpar en öppen forskningsmodell som drar nytta av samarbete och främjar integritet i ett talangfullt team av internationella forskare. Genom att tilltala världens mest utmärkandetänkare med vår pionjärforskning, kan vi tackla problem som verkar omöjliga, allt från fysiska varpresor, till billiga hemmabyggda uppfinningar som räddar liv. På Applied Physics vet vi att vår möjlighet att förbättra mänskligheten endast begränsas av vår fantasi och passion. Vi är privat sponsrade och kräver inte något utomstående kapital, eftersom arbetet bär sig självt. D.v.s. vi har inga förbjudna områden, politiska eller föråldrade system som hindrar oss. Genom att arbeta med oss blir du en del av en kontrollerat utvald grupp forskare, uppfinnare och entreprenörer som levererar globala lösningar som har stor påverkan.

Vi drivs av privat sponsring och är självbärande. Vi har inte några förbjudna områden, är inte politiskt bundna och har inte några föråldrade system som hindrar oss.

Vår kultur utmärker oss

Varje fredag vid lunch har vi TGIF (Technical Global Innovation Fridays), en stund då vi pausar i arbetet för att samlas som ett team, för att uppfinna och tänka på idéer som kan förbättra livet på jorden. Bland de aktuella problem som vi tittar på finns, bland annat, att minska spädbarnsdödligheten, miljöförstöring, samt att få stopp på Västafrikas skuldslaveri genom teknik — eller kanske, en dag, ett problem som du vill fokusera på. Om ditt projekt har potentialen att utföras i större skala, kommer vi att helt bekosta det för vidare utveckling. Vi arbetar för allmännyttan och investerar därför resurser i “open-source”-patent för att lyfta fram viktiga problemställningar i utvecklingsländer.

Anledningar att ansluta sig

Genom att arbeta med oss blir du en del av en elitgrupp av forskare, uppfinnare och entreprenörer som levererar globala lösningar med stor påverkan. Vi rekryterar långsamt och filtrerar ut problematiska personligheter för att erbjuda en högfunktionell och stödjande miljö. Vi erbjuder även en generös bonus tillsammans med respekt och uppskattning. Om du är intresserad av att ansluta dig till Applied Physics, vänligen skicka ditt CV till: Create at AppliedPhysics dot org, och berätta för oss hur du vill förändra världen. Du kan alltid återgå till ditt förvärvsarbete, men du kan aldrig återgå och skapa historia.