Applied Physics

Om oss

Applied Physics är en oberoende grupp av erfarna vetenskapsmän, ingenjörer och uppfinnare som konsulterar företag och myndigheter inom vetenskap och teknik i både humanitära och kommersiella syften. Vi är stolta över våra enkla, kostnadseffektiva och skalbara lösningar för att lösa ett brett spektra av problem. Vårt team av rådgivare innefattar en bredd av internationella tänkare, med djupgående kunskap inom nästan alla fält av fysik, datavetenskap och teknik. Med kontor i det neutrala Sverige, samt genom att vara ett registrerade som ett allmännyttigt företag (Public Benefit Company) i U.S.A., är vår institution utformad för att vara helt oberoende av någon akademi eller myndighet, vilket ger oss friheten att ägna oss åt forskning, enkom för allmännyttan. Vår portfölj av immateriella tillgångar visar på framgångar inom gravitationskontrollsystem, energifångande teknik, och kostnadseffektiva självhushållande energilösningar. Vi har även en gren för “open-source”-patent inom utveckling av livräddande uppfinningar i ekologiska kylsystem, kostnadseffektiv skyddsteknik och kanske även din nästkommande stora idé — vi söker personal!

Vi drivs av privat sponsring och är självbärande. Vi har inte några förbjudna områden, är inte politiskt bundna och har inte några föråldrade system som hindrar oss.

Behövs det hjälp?

Vänligen ange de(t) mål som du försöker att uppnå, genom att kontakta oss på vår krypterade e-postserver: Encrypted at AppliedPhysics dot org Vi tillhandahåller komplimenterande återkoppling till din aktuella plan och, om vi kan, hjälper vi dig att minska kostnaderna och tiden.