Applied Physics

Accelererande fysikforskning

Applied Physics är en oberoende grupp av utvalda forskare, ingenjörer, och investerare som konsulterar företag och myndigheter inom vetenskap och teknik i både humanitära och kommersiella syften.

En pånyttfödelse inom forskning och utveckling

Vi är världens första allmännyttiga forskningslaboratorium, som är helt oberoende av någon myndighet eller akademisk institution. Vi är specialiserade inom ett brett utbud av praktiska och storskaliga matematiska modeller, fysiska och tekniska problem, inklusive de som relaterar till astrofysik, arkitektur, flygvapen, elektromekanisk teknik, maskininlärning, kvantmekanik och materialvetenskap.

[Λ] Tillkännagivande

Fysiska varp-servrar

Alcubirre-varpservern är en unik lösning inom relativitetsläran. Den möjliggör överljushastigheter på bekostnad av enorma mängder massa med negativ massdensitet. Av den anledningen har Alcubirre-varpservern allmänt ansetts vara ofysisk (inte fysiskt möjlig). I den här studien har vi utvecklat en modell för en allmän varpserver i rumtid i klassisk relativitetslära, som inkluderar alla existerande varp-serverdefinitioner och som möjliggör ny materia utan de allvarligaste problemen som finns i Alcubirre-lösningen.